Látogatói szabályzat

A látogatás előtt kérjük, olvassa el!

A sümegi Püspöki Palota kiemelt állami tulajdonba tartozó műemlék épület, kérjük óvjuk együtt értékeinket!

Jelen Házirend határozza meg a Püspöki Palotát látogatók jogait, kötelezettségeit, mely előírások betartása és betartatása a műemlékingatlant látogató, használó valamennyi személy joga és kötelezettsége.

Koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedések:

 1. Magyarország Kormánya a COVID-19 koronavírus-járvány terjedésének megelőzésére kihirdette, majd a járványhelyzetre tekintettel meghosszabbította a veszélyhelyzetet, valamint a fertőzés alakulásának megfelelően folyamatosan (484/2020. Kormányrendeletben) aktualizálja a szükséges védelmi intézkedéseket. Ezen rendelet alapján jár el a sümegi Püspöki Palota is.
 2. Az óvintézkedések betartásában a Püspöki Palota számít a belépők, látogatók együttműködésére.
 3. Kérjük, hogy a kézfertőtlenítésre és a maszkhasználatra vonatkozó szabályokat minden esetben tartsák be, és kövessék az Intézmény munkatársai (így a biztonsági őrök, tárlatvezetők, recepciósok) kéréseit!

Nyitvatartás:

 1. A Püspöki Palota épülete, az intézmény weboldalán közzétett nyitvatartási időben látogatható: nyári időszakban (április 1. – október 31.) kedd- vasárnap 10:00-18:00; téli időszakban (november 1. – március 31.) kedd-vasárnap 9:00-17:00. Ettől eltérő időpontban tartott rendezvény esetén annak végéig tart nyitva.
 2. Az általános nyitvatartási időn kívül szervezett rendezvények esetén a palota rendezvényenként egyedileg határozza meg a látogatható területeket, illetve igénybe vehető szolgáltatásokat.
 3. A rendezvények, foglalkozások beltéri helyszíneit, valamint a kiállítások terét az épület zárása előtt 10 perccel kérjük elhagyni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a ruhatárban elhelyezett értékek átvételére.

Belépés:

 1. A kiállítótér érvényes belépőjeggyel látogatható. A belépőjeggyel, egyéb díj ellenében látogatható programjainkról, jegyárakról, a lehetséges kedvezményekről, a térítésmentes eseményekről látogatóink a Püspöki Palota weboldalán (https://puspoki-palota.hu/) és a hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak.
 2. Belépőjegyét, kérjük, minden esetben őrizze meg a látogatás végéig, az esetleges kedvezményre feljogosító okmányát (például diákigazolvány, személyazonosító igazolvány) tartsa magánál.
 3. Korlátozások: a tűzvédelmi, járványügyi és más jogszabályi előírások alapján a belépők száma mind a beltéri, mind a kültéri rendezvényeken korlátozható. Amennyiben a belépők, rendezvényen résztvevők létszáma a megengedettet meghaladja, azon látogatók, akiket a Püspöki Palota munkatársa (pl. recepciós, tárlatvezető), illetve a biztonsági őr erre felszólít, köteles a rendezvény helyszínét elhagyni!

Általános magatartási szabályok:

 1. A Püspöki Palota kiállításait és programjait mindenki saját felelősségére látogathatja!
 2. A látogatók a belépéssel vállalják a jelen Házirend és az egyes programokra vonatkozóan esetileg meghatározott speciális szabályok betartását, valamint tudomásul veszik, hogy kötelesek az Intézmény munkatársai és biztonsági szolgálata által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni.
 3. Az épületekbe, valamint a kültéri rendezvényekre illegális bódítószerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű látogató belépése tilos.
 4. A Püspöki Palota kiállítótereiben tilos a műtárgyakat és a falfelületeket 30 cm-nél jobban megközelíteni, illetve megérinteni! Ellenkező esetben a palota munkatársa avatkozik közbe.
 5. Tilos bevinni a kiállítóterekbe élő állatot (kivéve a fogyatékkal élő személy segítésére kiképzett segítő-, vagy vezetőkutyát), fegyvert, vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat vagy anyagot, esernyőt, esőkabátot, illetve nagyobb gyermekjátékot.
 6. A Püspöki Palota épületében tilos a dohányzás, valamint az elektronikus cigaretta vagy dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata! Tilos az épületekbe és a környékére tűz- és robbanásveszélyes anyagot hozni! Abban az esetben, ha a látogató jogszabályba vagy jelen házirendbe ütköző magatartása miatt az automata tűzriasztó rendszer elindul, az ezzel kapcsolatos költségeket (pl. tűzoltóság a helyszínre vonul) és kárt a tüzet, illetve a riasztó rendszer elindulását okozó köteles az erre vonatkozó felszólítástól számított 5 munkanapon belül megtéríteni a Püspöki Palota részére.
 7. Szemetelni tilos! Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el.
 8. A látogatás során tilos az épületben tartózkodók, ill. a (kül- vagy beltéri) rendezvényen résztvevők biztonságát, vagy az Intézmény vagyonát veszélyeztető módon, illetve a közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedni!

Kamerarendszer, biztonsági intézkedések:

 1. A Püspöki Palota területén 24 órás biztonsági őrség működik. A műemlék-épület, a műtárgyak és a látogatók, valamint a palotában dolgozók biztonsága érdekében az épületek egyes helyiségeiben biztonsági kamerarendszer működik a hatályos adatvédelmi törvény, és a GDPR szabályozásnak eleget téve.
 2. Az Intézmény épületeibe történő belépéssel a belépő magánszemély hozzájárul ahhoz, hogy a biztonsági kamerarendszeren keresztül róla felvétel készüljön és hogy ezen felvételeket, ill. az azon található személyes adatait (képmását) a Püspöki Palota – a biztonsági célok érdekében, az ahhoz szükséges minimális ideig, az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával – kezelje.
 3. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles betartani a Püspöki Palota dolgozóinak utasításait, így különösen riasztás során, amikor a palota jelenlévő munkatársai az intézmény kiürítési terve alapján intézkednek.

Adatvédelem, kamera-, kép-, és hangfelvételek:

 1. A belépők, illetve látogatók a személyes adataikat érintő adatkezelés részletes feltételeit az aktuális GDPR szabályozás alkotja.
 2. Az Intézmény területén, szervezett nyilvános programokon kép-, hang-, és videofelvételek készülhetnek, amelyeken látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet. Az Intézményben, illetve a Püspöki Palota által szervezett rendezvényeken történő részvétellel a rendezvény látogatója hozzájárul ahhoz, hogy róla a palota vagy a vele jogviszonyban álló személy kép-, hang, illetve videofelvételt készítsen, azt archiválja, adatbázisában tárolja és promóciós célból bármely platformon korlátozás nélkül felhasználja.

Ruhatár:

 1. A ruhatárban és a kiállítótérben elhelyezett tárgyakért, értékekért a Püspöki Palota semmilyen módon nem vállal felelősséget!
 2. A ruhatár használata a rendezvények és a kiállítás látogatása esetén díjtalan és műtárgyvédelmi okokból kötelező. A kiállítóterekbe nem vihető be 30×30 cm-nél nagyobb méretű bármilyen táska és csomag, a babakocsik megőrzésre a ruhatárban hagyhatók.
 3. A ruhatári szolgáltatást ingyenesen biztosítja az intézmény a vendégek felsőruházatának, valamint a hozzájuk tartozó táskák, esernyők, egyéb kiegészítők megőrzésére, továbbá a ruhatárba rendszeresített egyedi gyártású szekrények kulcsait a látogató a Püspöki Palotában való tartózkodása alkalmával magánál tarthatja, távozása előtt viszont köteles a szekrény zárjába visszatenni.
 4. A talált tárgyak kezelésére a Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak. Ha a tulajdonos a helyszínen fellelhető, a talált tárgyat – a tulajdonjog megfelelő igazolása után – a tulajdonosnak vissza kell adni. Abban az esetben, ha a tulajdonos a helyszínen nem található, de kiléte, elérhetősége megállapítható, értesíteni kell és jelentkezése esetén a talált tárgyat megfelelő ellenőrzés után részére át kell adni. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a Püspöki Palota munkatársai a talált dolgot az átadástól számított 8 napig megőrzi, vagy – ha a megőrzésre nincs lehetőség – azt az átadástól számított 8 napon belül az adott Létesítmény tekintetében területileg illetékes jegyzőnek átadja.
 5. A ruhatárban elhelyezett, átlagos értékű ruhanemű és kiegészítők (például esernyő) kivételével a Püspöki Palota nem biztosítja az Intézménybe hozott tárgyak őrzését: azok elvesztéséért az Intézmény kizárja felelősségét.

A házirend megsértésének következményei:

 1. A Püspöki Palota fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó személyektől az kiállítás és az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja. Belépőjeggyel látogatható rendezvény esetén a Házirend megsértése miatt a rendezvény látogatásából kizárt személy nem követelheti a belépőjegy árának visszafizetését.
 2. A házirendet be nem tartó személy köteles a Püspöki Palota illetékes munkatársa (pl. tárlatvezető, rendezvényszervező) vagy a biztonsági őr felhívására az épületet haladéktalanul elhagyni, ennek hiányában köteles tűrni, hogy az épületből kivezessék.
 3. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket. Bízunk benne, hogy a Házirend betartásával hosszú időn keresztül élvezhetjük a Püspöki Palota kiállításait és felújított tereit!

Kellemes időtöltést kívánunk!

A sümegi Püspöki Palota személyzete